Lämpökuvaus

Lämpökuvaukset laidasta laitaan | Loimaa, Pöytyä, Forssa

Teemme lämpökuvauksia kaikenlaisiin kohteisiin omakotitaloista teollisuuskohteisiin Loimaalla ja lähialueilla. Omakotitaloissa haetaan usein lämpövuotoja, ja teollisuuskohteissa lämpökuvausta tarvitaan esimerkiksi remonttivaiheessa, kun etsitään lattialämmitysputkia, jotta niitä ei porata rikki.

Lämpökuvaus

Eristeviat, kylmäsillat ja ilmavuodot, jotka lisäävät energian kulutusta, laskevat asumisviihtyvyyttä ja voivat olla terveyshaitta. Ero energiankulutuksessa epätiiviin ja tiiviin rakennuksen välillä voi olla huomattava. Lämmitysenergia on jo nykypäivänä liian kallista tuhlattavaksi saati tulevaisuudessa energiaverotuksen kiristyessä. Hallitsemattomat ilmavuodot rakenteiden kautta voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita rakenteissa ja niistä johtuvaa oireilua ja terveyshaittoja asukkaille. Lisäksi rakennuksen alapohjan ilmavuodot esim. radon alueilla lisäävät terveysriskiä.

Muita kuvauskohteita

Muita kuvauskohteita voivat olla esimerkiksi lattialämmitysjärjestelmät tai kattolämmityskaapelit. Lämpökuvauksella voidaan todentaa niiden toimivuus/toimimattomuus tai niiden sijainti. Sijainti on tärkeä tietää, kun uusitaan esimerkiksi lattiakaivo, porataan reikiä lattiaan, koolataan katto tai lisätään ilmanvaihtoa.

Lämpökuvauksella on myös paikkansa, kun todennetaan taloteknisten laitteiden toimivuutta. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi:

  • Patteriverkoston termostaatit ja vedenkierto

  • Sähköverkon huonot liitokset

  • Ilmanvaihtoventtiilit

  • Tiettyjen putkistotukoksien ja -vaurioiden paikannus

  • Takkojen ja hormien halkeamat ja rapautumat

Kiinteistön osto

Perinteisen kuntotarkastuksen lisänä tehty lämpökuvaus antaa luotettavan kuvan myös kiinteistön rakenteiden todellisesta kunnosta. Asialla on suora vaikutus kiinteistön energiankulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Tehdystä lämpökuvauksesta jää ostajalle tarkat tiedot vikakohdista remontin suunnitteluun.

Raportoinnin laajuus

Mittausraportti:rakennuksen tai sen osan lämpökuvaustulosteet ilman laajempaa kirjallista lausuntoa.
Lämpökuvausraportti: sisältää mittausraportin tietojen lisäksi kirjallisen lausunnon ja yhteenvedon mitattavan alueen koko lämpöteknisestä toiminnasta korjausluokituksineen, -ehdotuksineen ja mahdollisine ehdotuksineen jatkotoimenpiteistä.

Kuvaustapa

Yksivaiheinen: lämpökuvaus suoritetaan tilan normaalissa käyttötilanteessa pienessä alipaineessa. Tämä kuvaustapa on useimmissa tapauksissa riittävä.
Kaksivaiheinen: tila kuvataan kahdessa eri painesuhteessa – ensin alipaineettomassa tilassa ja sen jälkeen mahdollisimman suuressa alipaineessa. Paine-erot toteutetaan joko rakennuksen omalla poistoilmanvaihtojärjestelmällä tai erillisellä poistoilmanpuhaltimella. Tällä menetelmällä saadaan paljastettua tehokkaasti mahdolliset ilmavuotokohdat toisella kuvauskerralla.

Kiinteistöjen lämpökuvauksen yhteydessä aina suoritettavia oheismittauksia:

  • Ulkoilman lämpötila

  • Sisäilman lämpötila

  • Tuulen nopeus ja suunta

  • Paine-ero rakennuksen vaipan yli

  • Sisäilmankosteus

Lisäksi tallennetaan muistiin vallitsevat sääolosuhteet (12/24 h) ennen kuvausta, kuvauksen alussa ja lopussa.

Kun lämpökuvaus on ajankohtainen, ota yhteyttä meihin!

Lattialämmityksen paikantaminen

Lämpövuotojen paikantaminen

Lämmitysverkon lämmityksen kartoitus

Kattolämmityselementtien paikannus